Przeskocz do treści

W styczniu 2019 roku w wieku 91 lat zmarł Ludwik Majstrewicz myśliwy, aktywny działacz Polskiego Związku Łowieckiego.  Doświadczenia Łowieckie nabywał od początku lat pięćdziesiątych, początkowo na terenach dzisiejszego województwa pomorskiego, a następnie od 1954 roku jako członek Milicyjnego Związku Łowieckiego przy Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie. Zafascynowany łowiectwem czynnie uczestniczył
w działalności Koła Łowieckiego „GRUNWALD’ przy Komendzie Głównej MO, a następnie Komendzie Głównej Policji oraz w organach związku.  Z uwagi na posiadaną wiedzę
o gospodarce łowieckiej i zdobyty wśród kolegów autorytet wielokrotnie był wybierany do władz koła. Przez 6 lat pełnił funkcję przewodniczącego zarządu koła zaś przez 16 lat jako łowczy prowadził efektywną gospodarkę łowiecką. Gdy stan zdrowia nie pozwolił Ludwikowi na bardziej aktywne i pracochłonne działania w zarządzie koła, działał w komisji rewizyjnej gdzie na bieżąco kontrolując prace zarządu starał się jednocześnie sugerować prowadzenie działań bardziej efektywnych dla gospodarki łowieckiej i wspólnoty myśliwskiej. Niezależnie od prac
w macierzystym kole Ludwik aktywnie uczestniczył przez 30 lat w działalności organu wojewódzkiego związku łowieckiego w Warszawie oraz w Komisji Hodowlanej Naczelnej Rady Łowieckiej. Zawsze był ceniony za dużą wiedzę, zaangażowanie w sprawy łowieckie oraz olbrzymie poświęcenie tej działalności. Wyszkolił i praktycznie wyuczył łowiectwa wielu młodych myśliwych. Za społeczną działalność na rzecz łowiectwa wyróżniony był wieloma odznaczeniami w tym najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złomem”. Efekty Jego działalności przyczyniły się między innymi także do odznaczenia tą najwyższą odznaką Koła Łowieckiego „Grunwald”. Koledzy z macierzystego koła nadali Ludwikowi status Honorowego Członka Koła.

Jako Prezes, Łowczy i członek koła współpracując z władzami terenowymi, organami Lasów Państwowych i kolegami myśliwymi dał się poznać jako człowiek pryncypialny – stawiający na pierwszym miejscu dobro przyrody, a jednocześnie życzliwy i potrafiący współdziałać z ludźmi zdobywając autorytet i ich sympatię.

W ostatniej drodze towarzyszyło Nemrodowi Ludwikowi wiele osób w tym liczne grono myśliwych z pocztem sztandarowym macierzystego koła. W trakcie mszy kilkakrotnie zabrzmiały grane na rogu sygnały myśliwskie. Przewodniczący Zarządu Koła Łowieckiego „Grunwald” przy KGP w Warszawie wspomniał nad grobem Ludwika i jego zasługi dla łowiectwa. W momencie złożenia trumny do grobu odegrano sygnał koniec polowania, a obecni na uroczystości myśliwi pożegnali zmarłego Kolegę gałązkami jedliny rzuconymi na trumnę. Pożegnaliśmy zacnego myśliwego.

Jerzy Młynkiewicz

Szanowni koledzy, mili goście, witam serdecznie na nowej stronie internetowej Koła Łowieckiego Grunwald przy Komendzie Głównej Policji. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Informacje zawarte na stronie dzielą się na publiczne dla wszystkich odwiedzających i na treści dostępne tylko dla osób zalogowanych. Treści na stronie będą sukcesywnie dodawane. Zapraszam do kontaktu wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi strony internetowej lub posiadający ciekawe pomysłu rozwoju strony.

Darz Bór