Przeskocz do treści

Szkody łowieckie

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019r w sprawie szczególnych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Zarząd Koła Łowieckiego „GRUNWALD” przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie informuje, że wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych na terenach dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich nr 401, 417 i 274 poszkodowani mogą przesyłać na adresy:

a)      zgłoszenie w postaci papierowej: Sekretarz Koła Łowieckiego „GRUNWALD” przy Komendzie Głównej Policji ul. Gen. Maczka 1/26 05-091 Ząbki

b)      zgłoszenie w postaci elektronicznej na adres e-mail: chmielewski.piotrek@wp.pl lub bogdan.pienkowski@op.pl

Jednocześnie informuję, że właściciel posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich:

1)  w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;

2)  w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

a)         poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,

b)        w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.