Przeskocz do treści

Rys historyczny

W dniu 16 września 1947 roku, decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, do rejestru Stowarzyszeń i Związków
pod pozycją 203 wpisano Stowarzyszenie o nazwie „Milicyjny Związek Łowiecki Koło przy KG MO”. Inicjatorami powołania MZŁ byli Zastępcy Komendanta Głównego MO – gen. Józef KONARZEWSKI i gen. Franciszek KSIĘŻARCZYK. Związek początkowo liczył 30 członków i jest najstarszym policyjnym kołem łowieckim w Polsce.

Rok później Związek przystąpił do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Warszawie – co ostatecznie wiązało się z formalnym wyborem władz na I walnym zgromadzeniu w oparciu o Statut PZŁ.
Od 1 maja 1953 roku - od kiedy zaczął obowiązywać nowy statut PZŁ - Milicyjny Związek Łowiecki zaczął działać jako Koło Łowieckie PZŁ przy KG MO w Warszawie.

17 czerwca 1959 r. Koło przyjęło nazwę Koło Łowieckie „GRUNWALD” przy KG Milicji Obywatelskiej, a obecnie pełna nazwa brzmi: Koło Łowieckie „GRUNWALD” przy Komendzie Głównej Policji. Nazwa wyróżniająca „GRUNWALD” nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku i jest uhonorowaniem założycieli Koła, z których większość walczyła
z Niemcami podczas II wojny Światowej.

Z okazji 55 rocznicy założenia - w dniu 23 listopada 2002 r. - Koło Łowieckie „GRUNWALD” przy KGP zostało wyróżnione nadaniem Sztandaru, którego fundatorem był powołany Komitet kierowany przez Kol. Jana BŁASZCZUKA.